سامانه ها

سامانه تیک وام

اطلاعات

وب سایت دولتی برای دانشگاه بوعلی سینا

هدف این سیستم ثبت درخواست وام دانشجویان از طریق بستر اینترنت می باشد.مسئله ای که این سیستم را در سطح کشور منحصر بفرد و بی رقیب ساخته است همگام بودن بانک این نرم افزار با سیستم رفاه دانشجویی کل کشور می باشد.

  • مشتری: دانشگاه بوعلی سینا
  • تاریخ: ۲۰۱۵-۰۵-۱۲
  • ایمیل: info@jump-co.com
  • خدمات: طراحی سامانه درخواست و ثبت وام دانشجویی، طراحی رابط کاربری،