سامانه ها

سامانه سرخ

اطلاعات

سامانه دولتی برای دانشگاه بوعلی سینا

این سیستم جهت سهولت اسکان دانشجویان در خوابگاه های خصوصی و دولتی با بهره جویی از سیستم پرداخت الکترونیک بوده و دارای بخش های کنترل تردد دانشجویان در خوابگاه، تسویه حساب خوابگاهی و در نهایت ارتباط مسئولین کلیه خوابگاه ها جهت ارسال گزارشات ودرخواست ها به مدیریت تحت بستر اینترنت پیاده سازی شده است و با گذشتن ۶سال از توسعه آن تمامی نیاز های مدیران حوزه خوابگاهی را مرتفع می سازد.

  • مشتری: دانشگاه بوعلی سینا
  • تاریخ: ۲۰۱۰-۰۴-۱۸
  • ایمیل: Info@sorkh
  • خدمات: طراحی اتوماسیون خوابگاهی، طراحی رابط کاربری