سامانه ها

سامانه ساما

اطلاعات

سامانه ارتباط مردمی برای اتاق اصناف

این سیستم جهت دریافت شکایات،انتقادات و پیشنهادات مردم از تمامی واحد های صنفی)دارای پروانه کسب یا بدون مجوز( از طریق پیامک به سهولت ، و پیگیری هوشمند و اتوماتیک تخلفات به استناد پیامک های رسیده و ارسال اتوماتیک اخطاریه به واحد های متخلف و در نهایت رتبه بندی واحد های صنفی با توجه به میزان رضایت مردم طراحی شده است

  • مشتری: اتاق اصناف همدان
  • تاریخ: ۲۰۱۷-۰۱-۱۶
  • ایمیل: info@jump-co.com
  • خدمات: طراحی سامانه ارتباط مردمی،پنل مدیریتی، طراحی رابط کاربری