سامانه ها

سامانه ثبت فیش حقوقی

اطلاعات

سیستم حقوق و دستمزد برای اتاق اصناف

قابلیت تعریف تعرفه تحصیلات برای سال مالی جاری
امکان تعریف سمت های کاری در هر اتحادیه
امکان تعیین پایه حقوق )حقوق روزانه، سنوات کاری، کمک هزینه اقلام و بن کارگری( برای هر سمت به صورت جداگانه
امکان افزودن مزایای حقوق )کمک هزینه عائله مندی و مسکن و خواروبار( برای هر سمت تعریف شده
امکان ثبت اطلاعات پایه کارمندان
امکان سیاست گذاری برای تعیین تاثیر بیمه، وام، تحصیلات و مالیات برای سمت های تعریف شده
قابلیت جستجوی سریع و هوشمند اطلاعات کارمندان

  • مشتری: اتاق اصناف همدان
  • تاریخ: ۲۰۱۶-۰۴-۲۹
  • ایمیل: info@jump-co.com
  • خدمات: طراحی سیستم حقوق و دستمزد،پنل مدیریتی، طراحی رابط کاربری