سامانه ها

سامانه کنترل تردد

اطلاعات

سامانه کنترل تردد برای دانشگاه ازاد واحد ارومیه

این سیستم جهت سهولت اسکان دانشجویان در خوابگاه های خصوصی و دولتی با بهرهجویی از سیستم پرداخت الکترونیک بوده و دارای بخش های کنترل تردد دانشجویان در خوابگاه، تسویه حساب خوابگاهی و در نهایت ارتباط مسئولین کلیه خوابگاه ها جهت ارسال گزارشات و درخواست ها به مدیریت تحت بستر اینترنت پیاده سازی شده است و با گذشتن ۶سال از توسعه آن تمامی نیاز های مدیران حوزه خوابگاهی را مرتفع می سازد

  • مشتری: دانشگاه آزاد واحد ارومیه
  • تاریخ: ۲۰۱۶-۰۳-۱۴
  • ایمیل: Infokontrol@
  • خدمات: اتوماسیون اداری، سیستم کنترل تردد، طراحی رابط کاربری