سامانه ها

سامانه اتاق اصناف

اطلاعات

سامانه مدیریت وظایف برای اتاق اصناف

این سیستم برنامه ای است برای زمان بندی و تقسیم وظایف ، جهت استفاده برای مدیرهایی می باشد که میتوانند برای پرسنل خود تقویم وظایف طراحی کنند و به سیستم آنها ارسال کنند.این برنامه به صورت شبکه ای اجرا می شود.

  • مشتری: اتاق اصناف همدان
  • تاریخ: ۲۰۱۴-۰۷-۲۰
  • ایمیل: info@jump-co.com
  • خدمات: طراحی سامانه مدیریت وظایف، طراحی رابط کاربری