مرور دسته بندی:

موبایل

اپلیکیشن های برتر در سال ۲۰۱۷ که بیشتر از همه دانلود شده اند

اپلیکیشن های برتر در سال ۲۰۱۷ که بیشتر از همه دانلود شده اند

لیست اپلیکیشن های اندروید که بیشترین دانلود را در جهان داشته اند Facebook فیس بوک با ۷۰،۵۷۶،۹۱۶ ستاره، بیشترین آمار دانلود و محبوبیت را ...