مرور دسته بندی:

تجارت

مخابرات درباره سوء‌استفاده مالی از مشترکان با ارسال پیامک‌های جعلی هشدار داد

مخابرات درباره سوء‌استفاده مالی از مشترکان با ارسال پیامک‌های جعلی هشدار داد

شرکت مخابرات استان تهران نسبت به کلاهبرداری‌هایی که با استفاده از پیامک‌های جعلی می‌شود، به کاربران هشدار داد. پیامک‌های تبلیغاتی سال‌هاست که به معضلی ...